teamdepp

Afronding/beëindiging

Een plaatsing in een kleinschalige woonvoorziening van Team DEPP is altijd tijdelijk; in zekere zin wordt er een half jaar vóór beëindiging van de indicatie toegewerkt naar het uitstromen of doorstromen van de zorg. Als het vertrek dichterbij begint te komen, wordt de voorbereiding daarop geïntensiveerd, dat betekent dat Team DEPP nauw in contact staat met alle hulpverleners rondom de jongere. Samen wordt er gezocht naar een nieuwe woonsituatie. Daarbij kunnen vragen spelen als:

is de jongere voldoende voorbereid op die nieuwe situatie?

Wat moet hij of zij nog leren?

En wat betekent de nieuwe situatie voor de relatie met de biologische ouders?

Jongeren mogen tot hun 18e verjaardag in één van onze kleinschalige woonvoorzieningen verblijven. Wij streven ernaar dat de jongere afscheid van ons neemt en dat hij/zij zijn/haar doelen heeft behaald. Het kan echter ook voorkomen dat het verblijf bij ons voortijdig om een minder positieve reden moet worden beëindigd, bijvoorbeeld omdat de jongeren niet goed functioneert binnen de woonvoorziening of omdat er conflicten zijn. Ook in die gevallen doen wij onze uiterste best het verblijf zo goed mogelijk af te ronden.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl