teamdepp

Doelgroep

jeugd1

Wij bieden woonvoorziening aan (maximaal) 9 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar van elk gender, die zich bevinden in een situatie en waarbij verblijf op huidige plek niet mogelijk is omdat de veiligheid in het geding komt. Onze expertise ligt op het gebied van licht verstandelijke beperking(IQ80+), sociaal-emotionele achterstand, gedragsproblematiek & problemen binnen het netwerk/gezinssituatie.

Wij streven bij een aanmelding ernaar om te kijken of de jongere past bij de huidige samenstelling, doormiddel van een matchingsgesprek. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet altijd mogelijk is om een optimale combinatie aan jongeren te hebben, maar het is wel een streven.

Er is 24 uur per dag minstens twee zorgprofessionals/  gezinsouders beschikbaar voor de jongeren op de woonvoorziening.

Wanneer een jongere wordt aangemeld is wordt er eerst gekeken of het een goede match is.

De betrokken behandelcoördinator/ gedragswetenschapper zal dit doen aan de hand van aangeleverde documenten en informatie.
Het uitgangspunt hierbij is om te kijken naar de contra indicaties te noemen:

– drugs- en alcoholverslaving;
– (fysieke)agressie;
– (zwaar)verstandelijke en/of lichamelijke handicap waarbij ADL vereist is;
– seksueel grensoverschrijdend gedrag;
– het niet hebben van een zinvolle dagbesteding.

Er wordt ook gekeken naar de problematiek, wat het kind en het netwerk nodig hebben zodat er een duidelijk perspectief voor het kind gesteld kan worden.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Klik hier voor meer info.