teamdepp

Dossier-check

Bij een aanmelding onderzoekt onze gedragswetenschapper de diagnose en/of dossier van de jongere en wordt bekeken of er sprake is van eventuele contra-indicaties, zoals:

drugs- en alcoholverslaving;

fysieke agressie;

zware verstandelijke en/of lichamelijke handicap die ADL-ondersteuning vereist;

seksueel grensoverschrijdend gedrag;

het ontbreken van een zinvolle dagbesteding (school, werk of een gestructureerde activiteit).

Als er sprake is van een contra-indicatie, dan kan de jongere niet bij ons geplaatst worden. Wij adviseren in dat geval om de jongere bij andere ketenpartners aan te melden.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl