teamdepp

Het verblijf

Bij Team DEPP wonen 6 tot 8 jongeren samen in een kleinschalige woonvoorziening, samen met een vast team aan jeugdzorgwerkers. Een woonvoorziening van Team DEPP biedt jongeren een veilige woonomgeving.

Iedere jongere heeft een eigen kamer die hij of zij zelf mag aanvullen met persoonlijke spullen. De huiskamer, keuken en sanitaire voorzieningen zijn voor gezamenlijk gebruik. In elke woonvoorziening is een aparte (slaap)kamer voor een jeugdzorgwerker aanwezig. Aan de woonvoorzieningen zijn teams gekoppeld van jeugdzorgwerkers. De zorg wordt aangestuurd door een zorgcoördinator en een gedragswetenschapper (orthopedagoog).

Wij ondersteunen de jongeren bij het wennen aan de nieuwe omgeving en houden in de gaten hoe de jongere functioneert. Door observaties en gesprekken vormen wij ons een beeld van wat de jongere leuk vindt (en wat niet), waar hij of zij goed in is, welke problemen er spelen en wat de wensen tot verandering zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de jongere weet:

waar hij of zij aan toe is;

wat van hem of haar verwacht wordt;

wat zijn of haar doelen en toekomstperspectief zijn.

 

We werken samen met de jongere aan de doelen en actiepunten die voortvloeien uit het individuele zorg/behandelplan. Dat betekent ook dat elke jongere evaluatiemomenten heeft waarop de voortgang wordt besproken. Ook in die gesprekken zijn we transparant, zodat we de kwaliteit van de zorg kunnen waarborgen. Bovendien zijn onze zorgprofessionals vanaf het begin op de hoogte van de geschiedenis van de jongere en krijgen de benodigde informatie om de jongere zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens zijn/haar proces.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl