teamdepp

Intakegesprek

Als contra-indicaties ontbreken, volgt een intakegesprek met de jongere, de ouders/voogd en de betrokken instanties. Er wordt in kaart gebracht wat er nodig is om de jongere een duidelijk toekomstperspectief te kunnen bieden. In dit gesprek wordt duidelijk:

of plaatsing bij Team DEPP aansluit op de hulpvraag;

wat het perspectief is voor de jongere;

wat het doel van de plaatsing is;

wat er verder nodig is voor de plaatsing.

Deze informatie wordt ook vastgelegd in een zorg/behandelplan waarbij het toekomstperspectief van de jongere centraal staat, maar waarin ook aandacht is voor de relatie tussen ouder en kind. 

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl