teamdepp

Het ontstaan van Team DEPP

Net voor de coronacrisis aanbrak gaf ik, Anthony (oprichter van Team DEPP), weerbaarheidstraining aan kwetsbare jongeren in een zaaltje in Heerhugowaard. Dat gaf veel energie en voldoening, omdat ik de jeugdigen kon zien groeien in persoonlijkheid en zelfvertrouwen.

De pijlers van deze training waren de jongeren zichzelf te leren verdedigen en ze te empoweren: ze te leren om zelfstandig te handelen en voor zichzelf op te komen, zodat ze zich weer veilig gaan voelen. Mijn visie is dat elke jongere die mogelijkheid moet krijgen. Want wie zich veilig voelt, heeft meer kans op persoonlijke groei.

Helaas heeft de coronaperiode een einde gemaakt aan deze ambitie. Maar de hulpverlener in mij kon dit niet loslaten. Ik had de tijd om na te denken wat ik nog meer zou kunnen doen als hulpverlener voor deze doelgroep. En ik kwam tot de conclusie dat ik het groter en beter wilde gaan aanpakken. Het resultaat is de oprichting van Team DEPP, waarbij DEPP staat voor Defence, Empowerment, Personal Progress!” 

ANTHONY AJEKI

Ik ben Anthony Ajeki, vader van 2 kinderen. In het jaar 2000 tot 2013 heb ik met veel plezier gediend als beroepsmilitair binnen de Landmacht. Tijdens mijn diensttijd binnen het leger heb ik de opleiding SPW-niveau 4 gedaan en met goed gevolg afgerond.

Na mijn diensttijd ben ik 2,5 jaar werkzaam geweest bij het Leger des Heils waar ik gewerkt heb met dak- en thuislozen jongeren met meervoudige problematiek waarvan drugs- en alcoholgebruik op de voorgrond lagen. Ik heb hier veel kennis en ervaring opgedaan.

In het jaar 2015 besloot ik als zelfstandige ondernemer verder te gaan. Ik heb gewerkt binnen verschillende instellingen (jeugdzorg: besloten, gesloten en open, maar ook binnen de psychiatrie klinisch als forensisch). Gezien mijn affiniteit met de doelgroep heb ik, na zorgvuldig overwogen te hebben, ervoor gekozen om een eigen woonvoorziening te starten. Waarom: omdat ik een bijdrage wil leveren in de tekorten aan woonvoorziening voor uit huis geplaatste tieners binnen de jeugdzorg.

SAVARINA PLET

Ik ben Savarina Plet, moeder van 2 kinderen. Ik heb de opleiding Social Worker gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam en deze met goed gevolg afgerond.

Hierna ben ik aan de slag gegaan bij het Leger des Heils als pedagogisch medewerker waar ik gewerkt hebt met dak- en thuislozen jongeren met meervoudige problematiek waarvan drugs- en alcoholgebruik op de voorgrond lagen.

In het jaar 2015 besloot ik als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan waar ik bij verschillende opdrachtgevers en binnen verschillende instellingen heb gewerkt (veelal binnen de jeugdzorg). Na een gesprek met Anthony besloot ik mij aan te sluiten bij D.E.P.P omdat ik van mening ben dat wij een verschil kunnen maken in het bestaan van een kind.

MISSIE

Definitie kleinschalig woonvoorziening. Een woonvoorziening is er voor kinderen of jongeren die om dringende redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de situatie thuis te dreigend of zo verstoord is, dat het beter is dat ze ergens anders wonen.

Een woonvoorziening lijkt op een gezinssituatie en biedt jongeren een veilige plek om in gezinsstructuur te kunnen verblijven. Daarnaast is er 24 uur begeleiding door de hulpverleners die er zijn voor het kind. Er wordt een plan opgesteld waarin staat welke hulp er precies nodig is om de problemen op te lossen. Het doel van de woonvoorziening is om de kinderen of jongeren de mogelijkheid te beiden om in een veilige- en stabiele omgeving aan zichzelf te kunnen werken met een toekomstperspectief.