teamdepp

Plaatsing

Als je tijdelijk niet meer thuis kunt wonen, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je gaat wonen en wie er voor je gaat zorgen.
Dat geldt voor jou, maar ook voor je ouders, voogden of jeugdbeschermers die willen weten wat er met jou gaat gebeuren.  

Aanmelding

Een aanmelding kan gebeuren door jou, je ouders of door een zorgprofessional zoals een huisarts, jeugdbeschermer of voogd. Aanmelden kan via ons algemene telefoonnummer of via de mail.

Dossier-check

Eerst willen we weten of jij goed bij ons op je plek bent. Daarvoor bekijkt onze gedragswetenschapper jouw dossier. In sommige gevallen kun je niet bij ons wonen. Bijvoorbeeld als er sprake is van: 

  • drugs- en alcoholverslaving;
  • lichamelijk agressief gedrag;
  • zware verstandelijke en/of lichamelijke handicap die ADL-ondersteuning vereist;
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • het ontbreken van een zinvolle dagbesteding (school, werk of een gestructureerde activiteit).

In die gevallen kun je niet bij ons geplaatst worden. We zullen je dan doorverwijzen naar een andere jeugdzorginstelling.

Intakegesprek

Een intakegesprek vindt plaats met je ouder(s) (of voogd/jeugdbeschermer) en de orthopedagoog en zorgcoördinator vanuit Team DEPP. We praten dan over jouw behoeften, jouw toekomst, jouw plannen en wat daar voor nodig is. In dit gesprek bespreken we:

  • of plaatsing bij Team DEPP voor jou de beste oplossing is;
  • wat jouw ideeën voor de toekomst zijn;
  • wat het doel van jouw verblijf bij Team DEPP is;
  • wat er verder nog nodig is voor de plaatsing.

De antwoorden op deze vragen leggen we vast in een zorg/behandelplan. Daarin staan jouw behoeften, doelen en toekomstplannen centraal.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl