teamdepp

Wij zoeken.....

Jeugdzorgwerker A

De Jeugdzorgwerker A werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator.

Jeugdzorgwerker B

De Jeugdzorgwerker C werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator

Orthopedagoog

De Orthopedagoog ontvangt hiërarchisch leiding van de directie.

Activiteitenbegeleider Jeugd

De activiteitenbegeleider Jeugd werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator.