teamdepp

Wij zoeken.....

Jeugdzorgwerker A

De Jeugdzorgwerker A werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator.

Jeugdzorgwerker B

De Jeugdzorgwerker B werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator

Jeugdzorgwerker C

De Jeugdzorgwerker C werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator

Activiteitenbegeleider Jeugd

De activiteitenbegeleider Jeugd werkt onder de hiërarchische leiding van de Zorgcoördinator.

Orthopedagoog

De orthopedagoog valt onder
de hiërarchische leiding
van de directie

Coördinator Ondersteunende Diensten

De Coördinator Ondersteunende Diensten valt onder de
hiërarchische leiding 
van de directie