teamdepp

Voor wie?

Wij bieden verblijfszorg aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar; onze expertise ligt op het gebied van jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ 80+), een sociaal-emotionele achterstand, gedragsproblematiek en/of problemen in de gezinssituatie.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl