teamdepp

Wonen bij Team Depp

Een jongere die tijdelijk niet meer thuis kan wonen wil zo snel mogelijk weten waar hij of zij gaat wonen en wie er voor hem of haar zal zorgen. Ook voor
de ouders is het belangrijk te weten wat er met hun kind gaat gebeuren. Team DEPP hanteert daarom voor alle jongeren dezelfde aanmeldprocedure.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl